Текущи проекти Текущи проекти и срокове

Прием по мярка 6.3: начало 04.07.2016 г. край 12.08.2016 г.

Прием по мярка 4.1: 26.10.2016 край 07.12.2016 г.