Услуги за земеделски стопани Услуги за земеделски стопани

УСЛУГИ ПО ИЗГОТВЯНЕ НА ДОКУМЕНТИ

ЗА ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ

 • При кандидатстване по проекти – изготвяне на бизнес планове и другите необходими документи
 • Изготвяне на необходимите документи, изискуеми от администрацията
 • Попълване на Анкетна карта за регистрирани и нерегистрирани земеделските стопани с индивидуалните данни на имотите, отглежданите култури и/или животните в стопанството
 • Изготвяне на декларации по чл. 69 и чл. 70 - документи за правно основание за ползване на земите
 • Попълване на дневници за растителна защита
 • За биологично растениевъдство или в преход - попълване на заявления, изготвяне на план за управление, попълване на дневници за извършените дейности и допълнително консултиране
 • Помощ при очертаване на площи без санкции
 • Съдействие по схемите за субсидиране и директните плащания
 • Попълване на годишни данъчни декларации
 • Съдействие по схемите за субсидиране и Директните плащания
 • Пълно документално обслужване до края на ангажиментите по проектите Ви.

 

СЧЕТОВОДНИ УСЛУГИ ЗА ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ И ПРЕДПРИЕМАЧИ

 • Първоначални консултации по счетоводни, юридически и бизнес въпроси
 • Обработка на счетоводни документи на физически и юридически лица
 • Изготвяне на бизнес планове по инвестиционните мерки
 • Съдействие при регистрация на фирми и др.