Разработване Разработване и управление на проекти

 ПРИ НАС ЩЕ НАУЧИТЕ ВСИЧКИ НАЧИНИ ЗА:

  • Кандидатстване по мерките от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г.
  • Получаване на субсидии за земеделските Ви дейности – ще Ви научим как да увеличите приходите си
  • Модернизиране на стопанството – изграждане и реконструкция на ферми, закупуване на техника, инвентар и оборудване
  • Инвестиране в селските райони в България – изграждане на мандри, цехове за преработка и пакетиране на селскостопанска продукция
  • Осъществяване на идеите Ви за туризъм и др. - къщи за гости, хотели, развлекателни центрове, развитие на микропредприятия в селски райони