Не пропускайте този шанс!

Европа инвестира в селските райони

Добре дошли в Европроекти ЕООД

Основна дейност на фирмата е предоставяне на консултантски услуги, изготвяне, разработване и управление на проекти – досега по мерките от ПРСР 2007-2013г.. Към момента същото се извършва за проекти по подмерките от ПРСР за периода 2014-2020г..

Като начало нека чуем вашите идеи!

Да обсъдим и изберем тази идея, която ще ви донесе най-голямо удовлетворение!

Ще бъдем точни, коректни и бързи при постигане на целта.

Имаме дългогодишен опит в разработването на проекти по програми на ЕС.

При нужда ще ви предоставим допълнителни услуги.

Можем да ви осигурим маркетингови проучвания, архитектурни и строителни решения.

Ще получите адекватна консултация по всички въпроси.

Ще бъдем на Ваше разположение и след реализация на проекта ви.

Увеличете производителността на стопанството си

Използвайте новите технологии.

ПРСР 2014-2020

За програмния период 2014-2020 г. по различните мерки на Програмата за развитие на селските райони се отпускат средства за…

Изготвяне и управление на проекти

При нас ще научите всички начини за:

  • Кандидатстване по мерките от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.
  • Получаване на субсидии за земеделските Ви дейности – ще Ви научим как да увеличите приходите си
  • Модернизиране на стопанството – изграждане и реконструкция на ферми, закупуване на техника, инвентар и оборудване
  • Инвестиране в селските райони в България – изграждане на мандри, цехове за преработка и пакетиране на селскостопанска продукция
  • Осъществяване на идеите Ви за туризъм и др. – къщи за гости, хотели, развлекателни центрове, развитие на микропредприятия в селски райони

Услуги за земеделски стопани

Услуги по изготвяне на документи

  • При кандидатстване по проекти – изготвяне на бизнес планове и другите необходими документи
  • Изготвяне на необходимите документи, изискуеми от администрацията
  • Попълване на Анкетна карта за регистрирани и нерегистрирани земеделските стопани с индивидуалните данни на имотите, отглежданите култури и/или животните в стопанството
  • Изготвяне на декларации по чл. 69 и чл. 70 – документи за правно основание за ползване на земите
  • Попълване на дневници за растителна защита

Не пестим усилия за постигане на крайната цел

Когато видите резултатите ще си струва

От началото на февруари ДФ “Земеделие” разплати около 10 млн. лева по ПРСР 2014-2020

От 1 до 17 февруари 2017 г. Държавен фонд „Земеделие“-Разплащателна агенция оторизира близо 10 милиона лева по 61 одобрени проекти от ПРСР 2014-2020. По подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ в първата 20-дневка на месеца са разплатени над 6.3 млн. лева по подадени заявки за плащане по 28 одобрени проекта. Преведени са и близо 450 хиляди лева…

От 26 октомври ДФЗ приема заявления по подмярка 4,1 от ПРСР 2014-2020

Държавен фонд „Земеделие“ обявява прием на заявления по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г. Съгласно Заповед РД 09-755/04.10.2016 г. на министъра на земеделието и храните заявления за кандидатстване ще се приемат от 26 октомври до 07 декември 2016 г. в областните дирекции…

От 2 септември ДФЗ приема заявления по подмярка 7,2 от ПРСР 2014-2020

Държавен фонд „Земеделие“ обявява прием на заявления по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г. Съгласно Заповед РД 09-552/02.08.2016 г. на министъра на земеделието и храните заявления за кандидатстване…

Нашите бизнес партньори:

35+

Реализирани проекти

98%

Успешни проекти

5.350ч

Работни часове